پشتیبانی فنی و مهندسی

خدمات قبل از فروش

رسیدگی به نیازها و خواسته های مشتریان

مجری: واحد R&D، طراحی، مشاوره و تکنولوژی

 

خدمات در حین فروش

تولید محصول و اطمینان از ارسال محصول باکیفیت

مجری: واحد فروش، تولید و پشتیبانی فروش

 

خدمات پس از فروش

رسیدگی به شکایت مشتریان

مجری: واحد کنترل کیفیت به عنوان نماینده مشتری

شکایت مشتریان با اعزام کارشناسان این شرکت به محل مشتری، بررسی و تا حصول نتیجه نهایی که رضایتمندی مشتری را در پی داشته باشد توسط واحد CRM پیگیری می گردد.

 

 

شرکت لعابیران خدمات فنی مهندسی خود را در مراحل مختلف همکاری با مشتریان شامل قبل از فروش، در حین فروش و بعد از فروش انجام می دهد.

واحد R&D مجری ارائه خدمات قبل از فروش با توجه به آنالیز دقیق نیاز و خواسته های مشتریان خود و بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته و دانش و تجربه چندین دهه فعالیت توانایی پاسخ دهی به مشتریان خود را با ارائه انواع محصولات مورد نیاز مشتری را دارد.

واحدهای تولید و کیفیت در حین فروش مشتریان را پشتیبانی کرده و با تولید محصول باکیفیت منطبق با نیاز و خواست مشتری آنها را حمایت می کنند.

هرگونه سرویس و خدمات پس از فروش توسط واحدهای R&D و QC ارائه می شود.