ارکان جهت ساز

ماموریت

طراحی و تولید و عرضه انواع فریت، لعاب، رنگ و سایر محصولات با تاکید بر دانش محوری و نوآوری ، کیفیت به همراه خدمات مهندسی گسترده در سطح بازار به ‌منظور ارزش‌آفرینی برای ذینفعان.

 

چشم انداز

شرکت پیشرو در طراحی،تولید و عرضه لعاب در بازار داخلی و منطقه

 

ارزش های محوری شرکت لعابیران

 

راهبردها

ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از دارایی ها

ارتقاء سطح به کارگیری تکنولوژی های روز

 خلاقیت ، تنوع  و نوآوری در محصولات

ارتقا سطح سلامت و ایمنی کارکنان

بهبود بهره وری کارکنان

توسعه بازار داخلی و بین المللی

افزایش بهره وری از طریق بهبود مستمر عملیات و فرآیندهای شرکت

بهینه سازی مصرف انرژی

افزایش کیفیت و کمیت محصول

توسعه زیر ساخت های IT