اطلاعیه حق تقدم
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/7/20

(اطلاعیه)

سهامداران محترم شرکت لعابیران (سهامی عام)
با سلام
احتراماً پیرو آگهی پذیرش نویسی این شرکت در روزنامه اطلاعات به شماره 27667 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ به استحضار می رساند در رعایت ماده ۱۷۰ اصلاحیه قانون تجارت ،گواهینامه حق تقدم به آدرس پستی سهامداران ارسال میگردد. شایان ذکر است برای سهولت و تسریع امر پذیرش نویسی ،سهامداران محترم می توانند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ با مراجعه به سایت [www.loabiran.com] گواهینامه حق تقدم خود را دریافت نمایند.ضمناً شماره حساب ۷۰۰۸۴۵۸۲۳۱۱۴ نزد بانک شهر شعبه کریم خان زند کد ۳۰۸ ،به نام شرکت لعابیران (سهامی عام) (از طریق شناسه پرداخت که کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی) جهت واریز وجوه پذیرش نویسی افزایش سرمایه (ارزش اسمی حق تقدم ) اعلام میگردد.
بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در گواهینامه حق تقدم متوجه شرکت لعابیران (سهامی عام) نخواهد بود
هیئت مدیره شرکت لعابیران (سهامی عام )