پروفایل مشتریان

             
نام شرکت :         تاریخ :     جمعه 15 فروردین 1399
نوع تولید کاشی          
 
             

شرایط پخت دیوار کف پرسلان
کوره 1 کوره 2 کوره 1 کوره 2 کوره 1 کوره 2
درجه حرارت
زمان پخت
زمان اقامت
طول کوره
             
ضریب انبساط حرارتی بدنه: رنگ بدنه :  
             
             
نوع محصول مورد نیاز
ترانس اپک ویژه
فریت
کامپاند
پودر چاپ
رنگ :      
پخت سوم :      
افکت ویژه :      
انگوپ :
پودر چاپ خشک :      
   
 
     
مشخص کردن مرجع :  
انجام خدمات :
           
تمایل به خدمات طرح و پکیج :    
         
در صورت مثبت بودن موارد ذیل را تکمیل نمایید :      
نکنولوژی چاپ :    
خطوط لعاب و تکنولوژی چاپ با ذکر تعداد هد برای تکنولوژی دیجیتال یا رتوکالر و تعدادا چاپ برای تکنولوژی تخت را مشحص نمایید
توضیحات :
 
 
سایز طرح درخواستی :   نوع طرح درخواستی :  
           
اسامی مدیرانی که می توان مسائل فنی و تجاری را با آنها هماهنگ نمود :
نام و نام خانوادگی : سمت : شماره تماس :
نام و نام خانوادگی سمت : شماره تماس :
نام و نام خانوادگی : سمت : شماره تماس:
             
آدرس کارخانه :  
   
تلفن و دورنگار کارخانه : شماره تماس دورنگار        
توضیحات :