كارآموزي در لعابيران

 

كارآموزان

لعابيران در چه رشته هاي تحصيلي كارآموز نياز دارد؟

در جدول زير نوع رشته هاي مورد نياز و ساير اطلاعات مربوطه اعلام شده است.

تذكر: سهميه اعلام شده به صورت ساليانه مي باشد و در صورت تكميل شدن ظرفيت از پذيرش دانشجويان خودداري خواهد شد.

 

ردیف

مشخصات تحصیلی مورد نیاز

مقاطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

کاردانی

کارشناسی

كارشناسي ارشد

مرد

زن

سهميه

مرد

زن

سهميه

مرد

زن

سهميه

مواد

سراميك

þ

þ

3

þ

þ

3

þ

þ

2

مكانيك

þ

3

þ

3

 

الكترونيك

þ

2

þ

2

 

كامپيوتر

سخت افزار/نرم افزار

þ

þ

1

þ

þ

1

 

صنايع

تحليل سيستمها

 

þ

þ

3

 

 

شركت لعابيران در چه زماني اقدام به پذيرش كارآموز مي نمايد؟

پذيرش كارآموزان (بجز دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد) تنها در تابستان هر سال صورت مي پذيرد.

گذراندن دوران كارآموزي در لعابيران چه مزايايي دارد؟

كارآموزان در طول مدت دوره ي خود مي توانند از يك وعده ي غذايي سرو شده در رستوران لعابيران استفاده نمايند. همچنين تا حد امكان مي توانند از سرويس رفت و آمد پرسنل نيز براي حضور در سازمان استفاده كنند.

پس از گذراندن دوره ي كارآموزي و در صورت ارائه گزارش كارآموزي مفيد، مبلغي بعنوان حق الزحمه به ايشان اعطا خواهد شد.

 

درصورت بروز هر گونه سوال چه واحدي مسئول پاسخگويي خواهد بود؟

كليه كارآموزان پس از پر كردن فرم پذيرش كارآموز در همين وب سايت مي توانند با داخلي  هاي 112 (كارشناس آموزش) و 113 (رئيس آموزش و توسعه منابع انساني) تماس گرفته و مشكلات خود را برطرف نمايند.