آموزش و توسعه منابع انساني

آموزش و توسعه منابع انساني

برای سازمان ها مهم است که هر سرمایه گذاری که توسط آنها انجام می گیرد، بیشترین بازگشت را برایشان داشته باشد.  لذا انتخاب آنچه که سازمان ها برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند  بسیارمهم است. 

ما در شركت لعابيران  معتقدیم که سرمایه گذاری روی نیروی انسانی بالاترین بازگشت را دارد. لذا  با افتخار  تمام پرسنل خود  را برای سرمایه گذاری انتخاب نموده ایم.  همکاران ما از طریق برنامه های مختلف آموزشی  قادر می شوند که وظایف خود را به صورت کارآمد همراه با لذت و نشاط انجام دهند. ما به دنبال آن هستیم که همراه با رشد عملکرد سازمان، همکارانمان نیز رشد و یادگیری و توسعه را تجربه کنند.

 

فرصت های آموزش و توسعه برای همکاران ما  عبارتند از :

آموزش های کوتاه مدت

به منظور توسعه فردی و حرفه ای  پرسنل لعابيران تعداد زیادی دوره های آموزشی کوتاه مدت  متنوع مبتنی بر نیازسنجی آموزشی  با استفاده از بهترین اساتید دانشگاه و صنعت و موثرترین  شیوه های آموزشی (سمینار، کارگاه، شبیه سازی، ایفای نقش و ...)  برگزار می گردد. این آموزش ها هم در داخل و هم خارج سازمان و در بعضی مواقع مشاوره با شرکت های متخصص در این حوزه بر پا می شود.


آموزش های میان مدت

در بازه های زمانی 3 الي 6 ماهه در سطح شركت لعابيران و با  هدف یکسان سازی دانش و مهارت گروه های مختلف شغلی، دور ه های آموزشی میان مدت برگزار می گردد.

آموزش‌های بلند مدت

با توجه به نگاه بلند مدت شركت لعابيران به پرسنل خود و نیز عزم استراتژیک  خود برای ورود به  عرصه جهانی ،  به روز نمودن  مستمر  مهارت های مرتبط با کسب و کار و نیز آشنایی با زبانهای خارجی  جزء الویت های مهم آموزشی این گروه است.دوره های حرفه ای

 یکی از رویکردهای آموزشی در شركت لعابيران پرورش مدیران و کارشناسان در حوزه های مختلف تخصصی و حرفه ای می باشد. براین اساس دوره های حرفه ای داخلی متنوع، دارای سیلابس تخصصی و مبتنی بر نیاز سازمان طراحی شده است که متخصصان هر حوزه می بایست این دوره های حرفه ای را بگذارنند و مدرک مربوطه را داشته باشند.