ماموريت/چشم انداز/استراتژي

ماموریت واحد منابع انسانی:

 برنامه ریزی ، تامین، پرورش ، نگهداری نیروی انسانی  متعهد، متخصص، خلاق و بهره ور در جهت پيشبرد اهداف استراتژيك شركت لعابيران

چشم انداز منابع انسانی:

برترین محل کار در ایران در حوزه كاشي و لعاب

توصیف چشم انداز منابع انسانی:

 ما می خواهیم در سال ۱۴۰۱( سال تحقق چشم انداز سازمانی )، خانواده ای ۱۰۰ هزار نفره از افراد شاد و پرانگیزه و ارزش آفرین داشته باشیم ......

ارزشهای منابع انسانی:

احترام به يكديگر
راستگويي

قانون مداري

دلسوزي در كار و پرهيز از اسراف

احساس مسئوليت

شكيبايي در گفتار و كردار