ارکان جهت ساز

ماموریت
طراحی و تولید انواع فریت، لعاب، رنگ و سایر محصولات وابسته همراه با کیفیت، نوآوری و دانش‌مداری، به‌منظور ارزش‌آفرینی برای ذینفعان

 

چشم انداز

شرکت پیشرو در طراحی،تولید و عرضه لعاب در بازار داخلی و منطقه

 

ارزش های محوری شرکت لعابیران

  

راهبردها

 

ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از دارایی ها

ارتقاء سطح به کارگیری تکنولوژی های روز

ارتقا سطح سلامت و ایمنی کارکنان

توسعه منابع انسانی

توسعه بازار داخلی و بین المللی

توسعه زیر ساخت های IT

توسعه در کسب و کارهای نوین .

افزایش کیفیت و کمیت محصول

تنوع  و نوآوری در محصولات