ارکان جهت ساز

ارکان جهت ساز شرکت لعابیران

چشم انداز (لعابیران در افق 1404)

ü      رهبر بازار لعاب و رنگ ایران 

ü      دارای سبد توسعه یافته ی کسب و کار، محصولات و خدمات

ü      پویا در بازارهای جهانی

ü      بهترین شریک تجاری شرکت های معتبر داخلی و خارجی


 مأموریت

طراحی و تولید انواع لعاب، رنگ و سایر محصولات وابسته، با ارائه ی خدمات پشتیبان به صنایع کاشی و سرامیک جهان، همراه با کیفیت، نوآوری و دانش مداری به منظور ارزش آفرینی برای سودبران (ذینفعان).


ارزشها

رقابت پذیری ، بهبود مستمر ، خلاقیت و نوآوری ، دانش محوری ، تعامل با سودبران ، مشتری مداری ، مشارکت ، توجه به محیط زیست