اهدای لوح تقدیر از طرف جناب آقای کوشا بخشدار محترم زرقان به مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر نعمتی به پاس همکاری در برگزاری انتخابات

تاریخ درج :  1396/4/26

تعداد بازدیدها : 44