مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت لعابیران


در تاریخ 1394/04/10 جلسه معارفه مدیریت عامل جدید شرکت لعابیران جناب آقای مهندس شایگان برگزار شد. این جلسه در سالن اجتماعات این شرکت با حضور مدیران،روسا،کارشناسان و سرپرستهای واحدهای تولید و پشتیبانی برگزار شد.

در این مراسم جناب آقای مهندس رجایی مدیریت عامل سابق ، تاریخچه ای از وضعیت شرکت لعابیران در سالهای تصدی این پست توسط ایشان ارائه و پس از آن جناب آقای مهندس شایگان نسبت به پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان مواردی را  ارائه نمودند.

  

تاریخ درج :  1394/4/15

تعداد بازدیدها : 1357