اعزام کاروان زیارتی شرکت لعابیران به مرقد مطهرکاروان زیارتی شرکت لعابیران جهت حضور در مراسم سالگرد حضرت امام خمینی در تاریخ 94/03/12 به مرقد مطهر اعزام شد

تاریخ درج :  1394/4/15

تعداد بازدیدها : 818