برگزاری سمینار محیط زیست

روز 18 خرداد ماه در محل شركت لعابيران سميناري با همكاري مسئولين محيط زيست فارس به مناسبت گراميداشت هفته محيط زيست برگزار گرديد. اين سمينار  با حضور مدير كل محيط زيست استان فارس جناب آقاي دكتر ولوي و معاونت محترم واحد نظارت و پايش جناب آقاي مهندس جعفر نژاد ساير همكاران بخش نظارت و پايش و همچنين با حضور مديران ارشد شركت لعابيران و مسئولين HSE صنايع و مديران محترم آزمايشگاههاي معتمد سازمان
 محيط زيست برگزار گرديد . لازم به ذكر است كه شعار محيط زيست امسال ( 7 ميليارد رويا ، يك سياره . درست مصرف كنيم ) مي باشدتاریخ درج :  1394/3/26

تعداد بازدیدها : 996