افزودن رنگدانه آبی پرشین (Ls-1356 ) به سبد محصولات شرکت لعابیران


رنگدانه آبی پرشین (Ls-1356) با پایه رنگ Co-Cr-Al  به سبد محصولات شرکت لعابیران افزوده شد. این شرکت آمادگی دریافت هرگونه سفارش برای این محصول جدید را دارا می باشد

        

تاریخ درج :  1394/2/29

تعداد بازدیدها : 836