پایان فاز اول عملیات اجرایی ساخت کوره

مرحله اول عملیات اجرایی ساخت و نصب کوره جدید شرکت لعابیران، با حضور کارشناسان خارجی و همکاری متخصصین شرکت که از 1396/06/19 آغاز گردیده بود، دو روز زودتر از برنامه پیش بینی شده در تاریخ 1396/06/26 به پایان رسید.

مدیر فنی شرکت بیان نمودند ان شاءا... فاز بعدی پروژه شامل عملیات ساختمانی طی چند روز آینده با حضور گروه دوم کارشناسان خارجی شروع خواهد شد. از مزایای این پروژه می توان  به مواردی نظیر افزایش حدود سه برابری ظرفیت تولید کوره نسبت به تکنولوژی های کوره های فعلی ، کاهش حدود 60% مصرف گاز کوره نسبت به تکنولوژی های موجود ، استفاده بهینه از فضای تولیدی شرکت ، افزایش توان رقابتی و ارتقاء کیفیت تولیدی و کاهش بهای تمام شده محصول اشاره نمود . بر اساس پیش بینی های انجام شده عملیات ساخت و نصب کوره در نیمه مهر 96 به پایان خواهد رسید.

اخبار بعدی پیشرفت پروژه متعاقبا ارسال خواهد شد.

تاریخ درج :  1396/6/27

تعداد بازدیدها : 1834