برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان ادارات ، سازمان ها و شرکت های منطقه زرقان به میزبانی شرکت لعابیران 1396/06/07

برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان ادارات ، سازمان ها و شرکت های منطقه زرقان به مناسبت هفته های عفاف و حجاب و دولت به میزبانی شرکت لعابیران در تاریخ 1396/06/07 برگزار شد.
تاریخ درج :  1396/6/8

تعداد بازدیدها : 1032