محصولات ویژه
    
بازدید: 4586
    

این دسته از محصولات لعابیران شامل گروهی از فریت ، لعاب، انگوب و پودر چاپ هایی است که جهت دستیابی به ویژگی های خاص طراحی می شوند.

این ویژگی ها شامل ضریب انبساط حرارتی بالا، اپاسیتی بالا، انواع اصلاح کننده ها(corrective)، افکت لوستر، افکت متالیک براق، انگوب باجذب آب بسیار پایین با سفیدی و اپاسیتی بالا، براقیت و صافی سطح بسیار بالا در لعاب های منطبق با چاپ دیجیتال و ... می باشد.