رنگدانه های سرامیکی
    
بازدید: 4652
    

رنگدانه هاي سراميکي مخلوط اکسيدهاي فلزي به منظور ایجاد ساختارهاي اسپینل، روتایل و زیرکن ... مي باشند.که عمدتا دسته بندی های ساختاری و خواص اپتیکی جالب و بسیار مهمی دارند. رنگدانه ها از پايداري شيميايي و حرارتي مطلوبی برخوردارند. توزیع اندازه ذرات از مهم ترین خواص آنها محسوب مي شود، زیرا قدرت پوشانندگي و خواص رئولوژيکي را تحت پوشش قرار مي دهد.

تولیدات شرکت لعابيران، شامل رنگدانه های لعاب جهت ايجاد افکت و دکوراسیون سطحی، رنگدانه های بدنه جهت دمای پخت بالا و قابل استفاده در بدنه های پرسلانی برای تولید کاشی گرانیتی و کاشی های پخت سوم میباشند.